Liturgi til degnegudstjenester

Det kan ske, at præsten ikke kan deltage ved en gudstjeneste, for eksempel på grund af sygdom.
Sker det, kan der stadig afholdes gudstjeneste - en såkaldt degnegudstjeneste.

Udprint og følg denne liturgi til degnegudstjenesterne:


Klik her for at hente og dernæst udprinte liturgien.