Bøvling kirkegård

Under informationerne er der et oversigtsfoto over kirkegården.

Gravstedtyper på Bøvling kirkegård samt priser for renholdelse 2019

Priserne er inkl. moms.

Nr. 1 = Ny afdeling. 30 års fredningstid. 
Dobbelt grav 20 år kr. 27.120,00
30 år kr. 40.680,00

Nr. 2 = Fællesgrav anonym. Aftale obligatorisk.
Kiste 30 år kr. 16.950,00
Urne 10 år kr. 3.390,00.

Nr. 3 = Urnegrav med hæk.
Mindesten max. 50 cm. høj.
2 pladser pr. grav.
10 års fredning, kr. 7.774,30.

Nr. 4 = Gammel afdeling. Dobbelt grav.
Fredning og pasning 20 år, kr. 27.120,00.

Nr. 5 = Gammel afdeling. Plæne med plade. Aftale obligatorisk.
Kiste dobbelt i 20 år, kr. 18.893,40.
Kiste enkelt i 20 år, kr. 14.012,00.
Urne op til 2 pr. grav. 10 års fredning. Kr. 5.966,30.

Nr. 6 = Gammel afdeling. ½ plæne, ½ konventionel.
Dobbelt grav. Fredning og pasning 20 år. Kr. 23.007,30.

Nr. 7 = Gammel afdeling. Urne med hæk.
Mindesten max. 50 cm. høj.
2 pladser pr. grav, fredning 10 år. Kr. 7.774,30.

Nr. 8 = Ny afdeling.
Nr. L 13-25 og 38-50 må benyttes til muslimsk gravplads (området anlægges, når behovet opstår).
Området er underlagt samme vedtægter og takster som gælder for kirkegården i øvrigt.