Fællesskaber for alle

Velkommen i et af de mange fællesskaber i pastoratet:

KFUMK og IM


De kirkelige organisationer KFUM & K og Indre Mission holder møder og arrangementer i menighedshuset i Bækmarksbro og i missionshuset i Møborg.
Organisationernes programmer kan ses i online-udgaven af kirkebladet, som du åbner ved at klikke her.

Møborg-Nees Indre Mission
Den første onsdag i hver måned har vi møde i missionshuset, hvor vi har besøg af en taler, som går i dybden med et emne.
Tredje onsdag i hver måned samles vi til bibeltime. For Møborgs vedkommende er det i missionshuset - for Nees foregår det rundt i hjemmene.
Desuden har vi film-, grill- og sangaftener, sankt Hans fest og møder arrangeret på kredsplan.
Derudover er Indre Mission repræsenteret i såvel Fællesudvalget som Sognemødeudvalget.
Fællesudvalget arrangerer pakkefest, høstfest, adventsfest og julefest.
Sognemødeudvalget arrangerer aftener med forskellige foredrag.
Når vi samles i Indre Mission, hvad enten det er i missionshus, private hjem eller mange andre steder, er det alt sammen med det formål, at vi må blive styrket i troen på Gud som vor Far og Jesus som vor Frelser - og for at vi må have et godt fællesskab med hinanden.
Alle er meget velkomne til disse arrangementer.