Nyheder

Nyheder

Fællesnyheder

Reformationsgudstjeneste

Hvor fejrer Lemvig provsti Reformationsjubilæet?
I Rom naturligvis!

 

Derfor indbyder Provstiet til reformationsgudstjeneste

I Rom Kirke
Torsdag den 26.10.2017 kl. 19.00


Gudstjenestens liturgi og prædiken varetages af Henning Bjerg Mikkelsen og Bettina Reese Tonnesen.
Musikken er lagt i hænderne på Søren Christensen og Christian Risgaard på orgel og violin.
Endvidere vil I møde Nørlem Kirkes Voksen kor under ledelse af Lisbeth Simonsen, der også vil understøtte salmesangen

En enestående mulighed for endnu en lokal flot fejring af 500 året for Reformationen

Kirke på Vej

Der er højmesser. Der er børnegudstjenester, familiegudstjenester, høstgudstjenester, Frimesser, osv.
Og nu er der også ”Kirke På Vej” gudstjenester.
Disse gudstjenester er målrettet voksne, altså uanset om du er 20, 30, 40, 50 eller ældre.
Bag disse nye gudstjenester står en frivillig udvalgsgruppe, beståen6e af 7 personer.
Vil du følge med i hvornår og hvor der sker noget, så kan det også ske på Facebook: find ”tangsøkirkerne” eller gå direkte til facebook.com/tangsoekirkerne

En gudstjeneste, der ikke vil ”mere af det sædvanlige samme”, og som derfor fra gang til gang former en stil og en liturgi, der passer til emnet og formålet.

En gudstjeneste, ja, men først og fremmest et fællesskab.

VÆRDIER

Vandring
Vi er, i bogstavelig forstand, kirke på vej. Vi er på vandring, med hinanden og med Gud.
Vi er på en vandring i at udforske livet som kristne sammen, og derfor er vore gudstjenester ikke låst fast i bestemte former, men gives form alt efter emne og formål.

Respons
Skal en vandring blive til mere end ”bare” en vandring; skal en gudstjeneste blive til mere end ”bare” en hyggelig times tid sammen; skal et fællesskab blive til mere end bare en flok mennesker, så er det helt nødvendigt, at vandringen, gudstjenesten og fællesskabet har et mål og indeholder en forventning om at noget ændrer sig/fornyes/påvirkes.
Planlægningen af hver gudstjeneste indeholder derfor altid ”respons”, som fx kan bestå i, at gudstjenestedeltagerne bedes samtale om spørgsmål undervejs, eller at der gives tid til at gøre noget – som fx at rejse sig, gå rundt til bede-stationer/samtalestationer, osv.

DATOER
Indtil videre er disse datoer fastlagt:

Fredag 7. oktober, kl. 19:30, sognelokalet Bøvling præstegård. Dialoggudstjeneste.
Søndag 15. januar, kl. 13:30, Nees kirke. Meditationsgudstjeneste.
Fredag 17. marts, kl. 18, sognelokalet Bøvling. Fællesspisning og derefter sanggudstjeneste.
Torsdag 25. maj, kl. 08:00, ude i naturen. Natur/vandringsgudstjeneste.

Organist søges

Menighedsrådet i Møborg og Nees søger ny organist.
Se stillingsannoncen, klik her.