Bøvling kirkegård

Gravsteder og prisliste Bøvling kirkegård

Under informationerne er der et oversigtsfoto over kirkegården:

Gravstedtyper på Bøvling kirkegård samt priser for renholdelse 2017
Priserne er inkl. moms.

Nr. 1 (se foto nedenfor) = Ny afdeling. 30 års fredningstid.
Dobbelt grav 20 år kr. 26.427,80
30 år kr. 39.641,70

Nr. 2 = Fællesgrav anonym. Aftale obligatorisk.
Kiste 30 år kr. 16.536,90.
Urne 10 år kr. 3.310,00.

Nr. 3 = Urnegrav med hæk.
Mindesten max. 50 cm. høj.
2 pladser pr. grav.
10 års fredning, kr. 7.571,20.

Nr. 4 = Gammel afdeling. Dobbelt grav.
Fredning og pasning 20 år, kr. 26.427,80.

Nr. 5 = Gammel afdeling. Plæne med plade. Aftale obligatorisk.
Kiste dobbelt i 20 år, kr. 18.400,60.
Kiste enkelt i 20 år, kr. 13.656,80.
Urne op til 2 pr. grav. 10 års fredning. Kr. 5,812,10.

Nr. 6 = Gammel afdeling. ½ plæne, ½ konventionel.
Dobbelt grav. Fredning og pasning 20 år. Kr. 22.414,20.

Nr. 7 = Gammel afdeling. Urne med hæk.
Mindesten max. 50 cm. høj.
2 pladser pr. grav, fredning 10 år. Kr. 7.571,20.

Nr. 8 = Ny afdeling.
Nr. L 13-25 og 38-50 må benyttes til muslimsk gravplads (området anlægges, når behovet opstår).
Området er underlagt samme vedtægter og takster som gælder for kirkegården i øvrigt.
 
boevling kirkegaard