Vielse

Inden I kan blive viet i kirken, er der nogle praktiske forberedelser. Her er en liste over de ting, som skal gøres.Aftal bryllup
I skal aftale tidspunktet for jeres bryllup med en af pastoratets præster.
I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem.

Prøvelsesattest
Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til den præst, som skal vie jer.
I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten.
Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Nyt navn?
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk.
I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne.
Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring.

Vidner
Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen.
Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.
Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup.

Samtale med præsten
Før brylluppet har I en samtale med præsten. Her aftaler I blandt andet salmerne til jeres bryllup, og gennemgår vielsen.

Gæster og dresscode
Mange forestiller sig, at et kirkebryllup er synonym med meget planlægning, stor fest og dyrt, fint bryllupstøj. Men til et bryllup i folkekirken er der ingen dresscode eller krav om mange gæster og dyr fest. I kan altså sagtens aftale bryllup med kort varsel og blive gift i hverdagstøjet. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner.

Ved vielse i Møborg og Nees kirker er det muligt at få handlingen optaget på DVD.
Kontakt præsten, hvis dette ønskes.